Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa

Informacji oraz formalności dotyczące zawarcia Sakramentalnego Związku Małżeńskiego udzielmy w biurze parafialnym lub zakrystii
Przygotowanie kandydatów do małżeństwa i życia w rodzinie przewiduje:

  • 3 spotkania z księdzem
  • 3 spotkania z doradcą życia rodzinnego .

Do rozmowy duszpasterskiej na temat zawarcia sakramentu małżeństwa i spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego potrzebne są następujące dokumenty:

  • świadectwa chrztu świętego (nie dotyczy osób chrzczonych w Parafii w Dźwierzchnie i Lisewie Kościlenym),
  • świadectwo bierzmowania, (jeśli nie jest uwzględnione na świadectwie chrztu św.)
  • ostatnie świadectwa nauki religii,
  • dokumenty konkordatowe z USC, (jeśli ślub będzie konkordatowy),
  • świadectwo odbycia kursu przedmałżeńskiego
  • dowód osobisty.

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii na trzy miesiące przed ślubem. Rezerwację terminu ślubu należy wykonać możliwie jak najwcześniej.

 

Kurs przedmałżeński

Nowe zasady przeprowadzania kursu przedmałżeńskiego

Od tego roku decyzją Księdza Prymasa następują dość istotne zmiany, dotyczące przeprowadzania w naszej archidiecezji kursu przedmałżeńskiego. Nie będzie się odbywał już w ramach trzyletniej katechezy dla klas ponadgimnazjalnych, ale w dekanatach w określonych przez Księdza Dziekana miejscach i terminach. Taka katecheza będzie obejmowała minimum sześć cotygodniowych spotkań trwających od 1,5 do 2 godzin zegarowych. Ogólne zasady określa specjalna instrukcja dostępna na stronie parafii poniżej. Zmiany wchodzą w życie od 27 listopada 2016 r. Terminy i miejsca tych katechez w naszym dekanacie zostaną podane do wiadomości zainteresowanych.

Instrukcja Duszpasterska

Link do strony gdzie można zapoznać się z terminami najbliższych spotkań w ramach kursu przedmałżeńskiego: www.narzeczeni.archidiecezja.pl