Parafia Dźwierzchno

Konto Parafii w Dźwierzchnie: Millennium 31 1160 2202 0000 0002 5945 7204

 

Ogłoszenia Parafialne – Dźwierzchno

25. Tydzień Zwykły

  1. Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również w naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie Bożym, w liturgii. Możemy uczyć się odkrywać to na co dzień. Czasami potrzebujemy trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i poznać Chrystusa. Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby towarzyszącej, obserwującej Go stać się Jego uczniem. Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za tych, którzy są odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.
  2. W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek 20 września – święci męczennicy Andrzej Kim Taegon (1821-1846), prezbiter, Paweł Chong Hasang (1795-1839) i Towarzysze, pierwsi męczennicy koreańscy;

– we wtorek 21 września – św. Mateusz (†ok. 60), apostoł i ewangelista;

– w czwartek 23 września – św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, stygmatyk, mistyk, czciciel Eucharystii i Matki Bożej.

  1. Dzisiaj składka budowlana w Lisewie na położenie kostki wokół kościoła.

4. Bóg zapłać za ofiary a szczególnie za składkę budowlaną w Dźwierzchnie. Dziękuję za wsparcie prac ziemnych przy położeniu kostki Panom: Wojciechowi Pamule, Krzysztofowi Wójcikowi i Karolowi Wójtowiczowi.