Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania

  • Przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej obejmuje gimnazjalistów (oprócz katechezy prowadzonej w Gimnazjum) i trwa dwa lata.
  • Po rozpoczęciu przygotowania parafialne spotkania odbywają się  ustalonych z ks. proboszczem.
  • Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla tych, którzy w swoim czasie nie przyjęli tego Sakramentu jest połączone z młodzieżą gimnazjalną.
  • Termin udzielania Sakramentu Bierzmowania zostaje podany kandydatom natychmiast po uzgodnieniu z ks. biskupem.