Cmentarz

Regulamin Porządkowy cmentarza w Lisewie Kościelnym

 

 1. Cmentarz udostępniony jest zainteresowanym od świtu do zmroku.
 2. Utrzymywanie czystości grobów i miejsc zarezerwowanych należy do rodziny.
 3. Śmieci należy składować tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
 4. Nie wolno bez zgody zarządcy cmentarza sadzić drzew i krzewów oraz ich wycinać.
 5. Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt.
 6. Zabrania się jazdy rowerem, motorowerem na terenie cmentarza.
 7. Zezwolenie na restaurowanie i stawianie pomników po uprzednim zatwierdzeniu projektu wydaje biuro parafialne. Opłata wynosi 10% ceny stawianego lub restaurowanego pomnika.
 8. Opłaty za rezerwację miejsca pochówku lub przedłużenie jego użytkowania przyjmuje biuro parafialne.
 9. Stare i rozebrane pomniki wywożone są przez kamieniarzy.
 10. Uprasza się o uszanowanie miejsca świętego jakim jest cmentarz.

Nowe regulacje na Parafialnym Cmentarzu

Od 1 listopada 2014 r. nastąpiły zmiany w organizacji obsługi cmentarza Parafii pw. Św. Marii Magdaleny i św. Wojciecha w Lisewie Kościelnym.

 1. Cena pokładnego za jedno miejsce wynosi 400 zł. (na 20 lat). Za miejsce w grobie dziecięcym 100 zł. (na 20 lat). Istnieje możliwość podzielenia opłat na raty. Należy na bieżąco pilnować opłat za miejsca na groby na parafialnym cmentarzu.
 2. Za pogrzeb obowiązuje dobrowolna ofiara
 3. Postawienie nowego nagrobka. Przed rozpoczęciem prac należy w biurze parafialnym uiścić 10 % kwoty nagrobka (wymagany jest ponadto projekt nagrobka i powinna być okazana faktura za pomnik). Projekt po zatwierdzeniu zostaje przekazany kamieniarzowi do wykonania nagrobka.
 4. Demontaż starego nagrobka przed kopaniem grobu (rodzina czyni to we własnym zakresie albo zleca to zakładowi pogrzebowemu, kamieniarskiemu) To rozliczenie odbywa się pomiędzy zainteresowanymi stronami. Nie wolno zostawiać na cmentarzu starych nagrobków.
 5. Usługi grabarskie na podstawie zawartej z Parafią umowy od 1 listopada 2014 r. realizuje Zakład Pogrzebowy Andrzej Pabjańczyk ze Złotnik Kujawskich (kom.:504270409).
 6. Kontakt z zarządcą cmentarza: Ks. Grzegorz Makowski, Lisewo Kościelne 56, 88-180 Złotniki Kujawskie, tel. 52 3517629; kom. 607229052; e-mail: grzemak70@gmail.com

Ekonomiczna Rada Parafialna w Lisewie Kościelnym

Tutaj znajdziesz przykładowy plik obrazujący wielkości grobów wymiarygrobow.

Informacja o stanie rezerwacji pokładnego na cmentarzu w Lisewie Kościelnym: cmentarz sektory