Pielgrzymka Na Jasną Górę – 31 lipca 2018 r.

Pielgrzymi przy pomniku Św. Jana Pawła II po drodze krzyżowej na wałach