Staś Hetman

Historia podobna do „Dzieci Wrzesińskich”

Stanisław Hetman urodził się 3 marca 1896 roku w biednej, wielodzietnej rodzinie robotnika rolnego, w miejscowości Będzitowo-Huby. Syn Michała i Marianny zd. Baumert. Jego dzieciństwo przypadło na okres zaborów. Okoliczne tereny były wykupowane przez niemiecką Komisję Kolonizacyjną, a polska ludność wysiedlana. We wrześniu 1905 roku w Szkole Podstawowej, w Mamliczu chłopiec odmówił nauki religii w języku niemieckim. Oddał książki nauczycielowi Gabryjelowi Horstenowi. Chłopiec został okrutnie pobity i zmarł. Pochowano go na cmentarzu w Lisewie Kościelnym. Na jego grobie nieznany artysta ludowy umieścił drewnianą figurkę chłopca z książką, symbolizującą wierność mowie ojczystej.
Po stu latach od tych wydarzeń, członkinie KGW Lisewo Kościelne w trakcie zbierania materiałów do Kroniki Lisewa Kościelnego znalazły notatkę w kronice kościelnej – grób małego bohatera już nie istniał.
2 października 2005 roku na cmentarzu w Lisewie Kościelnym podczas uroczystej mszy poświęcenia pomnika Stasia Hetmana dokonał ks. Biskup Wojciech Polak. Obelisk otrzymał rangę Pomnika Narodowego.