Organista

Organistą w naszej parafii jest Pan Michał Gęsikowski

Kontakt: e-mail: michal.gesikowski@gmail.com