Pogrzeb

Pogrzeb

  • Sprawy wiązane z pogrzebem załatwiane są także poza godzinami urzędowania kancelarii parafialnej.
  • Sprawy pogrzebu załatwiane są w kancelarii parafialnej osobiście przez najbliższych z rodziny lub w przypadku ich braku, znajomych czy sąsiadów osoby zmarłej. Parafia nie załatwia tych spraw przez telefoniczne lub osobiste pośrednictwo Zakładów Pogrzebowych.
  • Dokumenty konieczne do pochówku:
    • Skrócony Odpis Aktu Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
    • Karta zgonu potwierdzona przez lekarza i Urząd Stanu Cywilnego.
    • Jeżeli chowana na naszym cmentarzu osoba mieszkała poza parafią należy dostarczyć także zezwolenie na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania zmarłej osoby