Parafialny Zespół Caritas

Zasady świadczenia pomocy żywnościowej FAED

Warunkiem przystąpienia do programu jest uzyskanie stosownego zaświadczenia z Gminnego (Miejskiego) Ośrodka Pomocy Społecznej.
Próg dochodowy wynosi: przy samotnej osobie 951 zł. (na rękę), przy rodzinie 771 zł. na członka rodziny.

Pomoc będzie wydawana tak jak w poprzednich latach w salce organistówki (Lisewo Kościelne 59)